Biznes i Finanse

Analiza SWOT w planowaniu strategicznym

  • 10 lutego, 2024
  • 2 min read
Analiza SWOT w planowaniu strategicznym

Analiza SWOT – co to jest i dlaczego jest ważna w planowaniu strategicznym?

Analiza SWOT jest jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie planowania strategicznego. Jest to metoda, która pozwala na dokładne przeanalizowanie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa. Skrót SWOT pochodzi od angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) oraz Threats (zagrożenia). Dzięki przeprowadzeniu analizy SWOT możliwe jest określenie mocnych i słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń, które mogą wpłynąć na jej rozwój.

Ważną zaletą analizy SWOT jest jej prostota i uniwersalność. Może być stosowana w różnych branżach i dla różnych rodzajów organizacji – zarówno dla dużych korporacji, jak i małych firm czy nawet jednostek samorządowych. Dzięki temu, każdy przedsiębiorca może wykorzystać tę metodę do oceny swojej sytuacji i podjęcia odpowiednich działań.

Jak przeprowadzić analizę SWOT krok po kroku?

Pierwszym krokiem w przeprowadzeniu analizy SWOT jest zebranie informacji dotyczących czterech obszarów: mocnych i słabych stron wewnętrznych oraz szans i zagrożeń zewnętrznych. W przypadku mocnych i słabych stron, należy skupić się na czynnikach takich jak: jakość produktów lub usług, wydajność procesów, wizerunek firmy czy kompetencje pracowników. Natomiast przy analizie szans i zagrożeń warto uwzględnić m.in. trendy rynkowe, działania konkurencji czy zmiany w przepisach prawnych.

Kolejnym krokiem jest dokonanie oceny zebranych informacji. W tym celu można wykorzystać macierz SWOT, która pozwala na porównanie mocnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami. Dzięki temu można określić priorytety działań oraz wybrać najważniejsze obszary do poprawy lub wykorzystania.