Sport i Zdrowie

Czym jest depresja? Dlaczego występuje i jakie są jej objawy?

  • 2 lutego, 2023
  • 3 min read
Czym jest depresja? Dlaczego występuje i jakie są jej objawy?

Depresja jest jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Objawiając się m.in. brakiem chęci do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym, z czasem prowadzi do dysfunkcji o podłożu psychicznym. Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się, jakie są objawy i przyczyny depresji.

Czym jest depresja?

Choć w potocznym znaczeniu określenie to jest używane często do opisu chwilowego spadku nastroju, to w rzeczywistości depresja jest chorobą przewlekłą, definiowaną jako długotrwały zespół zaburzeń nastroju i aktywności. Żeby został uznany za jednostkę chorobową, obciążający charakter zaburzeń dodatkowo musi prowadzić do zakłóceń funkcjonowania chorego w codziennym życiu. 

W przeciwieństwie do krótkotrwałych epizodów smutku i przygnębienia pojawiającego się bez wyraźnych przyczyn zewnętrznych, trwająca wiele miesięcy depresja może wyniszczać organizm nieustanną apatią i brakiem chęci do jakiegokolwiek działania.

Jakie są objawy depresji

Poza depresją maskowaną, inne rodzaje tej choroby charakteryzują się podobnymi symptomami. Specjaliści dzielą objawy depresji na podstawowe i wtórne. Wśród podstawowych wyróżnia się m.in.:

  • obniżenie nastroju,
  • uczucie nadmiernego, długotrwałego zmęczenia,
  • spowolnienie myślenia,
  • pogorszenie sprawności ruchowej oraz intelektu,
  • problemy ze snem, zaburzenia trawienne, zmniejszenie masy ciała i inne zaburzenia somatyczne,
  • zaburzenia lękowe.

Do objawów wtórnych zalicza się zaburzenia myślenia (włącznie z myślami samobójczymi, które mogą prowadzić do prób samobójczych), jak również zaburzenia tzw. aktywności złożonej. Ten rodzaj aktywności odpowiada za wycofanie z życia społecznego, które może doprowadzić nawet do stanu całkowitej obojętności wobec utraty wizerunku społecznego.

Warto podkreślić, że objawy depresji mogą występować w różnym natężeniu, w zależności od indywidualnego przebiegu choroby, a także od tego, czy epizod jest w fazie nasilenia, czy remisji.

Przyczyny występowania depresji

Za rozwój depresji odpowiadają czynniki endogenne (konstytucjonalne) oraz egzogenne. Do pierwszej kategorii, specjaliści zaliczają uwarunkowania genetyczne: depresja jest dziedziczna i niestety w przypadku skłonności genetycznych najczęściej przyjmuje najcięższą postać.

Do czynników egzogennych, a więc zewnętrznych, zalicza się oddziaływanie na jednostkę niekorzystnych zdarzeń życiowych, stresujących sytuacji społecznych czy chorób somatycznych. Epizody depresyjne, a także zespół depresyjny może pojawić się również w przebiegu innych chorób, np. nerwic czy zaburzeń odżywiania, ale też w przypadku nadużywania niektórych substancji psychoaktywnych.