Kiedy zdecydować się na przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to nowoczesne i bezpieczne dla środowiska rozwiązanie. Pozwala ona na skuteczne oczyszczenie produkowanych ścieków oraz odzyskanie wody, którą możemy wykorzystać do nawadniania ogrodu. Wyjaśniamy, kiedy warto zdecydować się na przydomową oczyszczalnię ścieków oraz na co zwrócić szczególną uwagę.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – co to jest?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest systemem urządzeń, które pozwalają na bezpieczne odprowadzenie nieczystości z budynku oraz ich magazynowanie i przetwarzanie. Wyróżniamy kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków m.in. oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, oczyszczalnie gruntowo-roślinne oraz oczyszczalnie ze złożem biologicznym, a każda z nich działa w nieco inny sposób. Wspólnym mianownikiem w przypadku wszystkich przydomowych oczyszczalni ścieków jest to, że są one ekologicznym, niemal bezobsługowym i tanim w użytkowaniu rozwiązaniem.

– Przydomowa oczyszczalnia ścieków to jedno z rozwiązań, które znajdują zastosowanie na terenach nieskanalizowanych. Dzięki oczyszczalni ścieków możemy bez szkody dla środowiska odprowadzać z budynku nieczystości bytowe oraz uniknąć wysokich kosztów i uciążliwości, które związane są z korzystaniem z szamba betonowego lub plastikowego – podkreśla specjalista z firmy RKinstal.

Kiedy warto zdecydować się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Nie zawsze mamy możliwość wyboru sposobu odprowadzania ścieków z budynku. Oczyszczalnię ścieków można wybudować, jeżeli nie możemy podłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Ważne! O tym, w jaki sposób będą odprowadzane ścieki z budynku, decydują lokalne przepisy. Powinniśmy się z nimi zapoznać na etapie planowania budowy lub zakupu nieruchomości z rynku wtórnego. Kluczowe informacje na ten temat znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Warto wiedzieć, że MPZP jest aktem prawnym, który nie może ograniczać inwestorom wyboru pomiędzy oczyszczalnią i szambem, co ma związek z zapisami w aktach prawnych wyższego rzędu. W przypadku terenów, na których w przyszłości ma powstać sieć kanalizacyjna, oczyszczalnia może być sposobem na uniknięcie dodatkowych kosztów, które związane są z wykonaniem przyłączy i korzystaniem z kanalizacji. Nie będziemy musieli jej likwidować, gdy teren zostanie skanalizowany. W przypadku szamba powstanie kanalizacji uniemożliwia dalsze korzystanie z tego rozwiązania.

Pierwszym i najważniejszym kryterium, które powinniśmy wziąć pod uwagę, są obowiązujące na danym terenie przepisy, które jednak nie powinny ograniczać nam swobody wyboru pomiędzy szambem i oczyszczalnią. Chcąc wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, trzeba także wziąć pod uwagę warunki gruntowo-wodne oraz wielkość działki. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to doskonałe rozwiązanie, gdy możliwe jest zachowanie odpowiednich odległości m.in. od zabudowań, granic działki, dróg i studni głębinowych. Co więcej, w zależności od rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków, trzeba spełnić określone wymogi, które dotyczą np. odstępów pomiędzy nitkami drenażowymi.

Podsumowując, jeżeli warunki gruntowo-wodne oraz wielkość działki pozwalają na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, to warto zdecydować się na tę inwestycję. Pozwoli ona nie tylko na spore oszczędności i umożliwi rezygnację z przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, gdy ona powstanie, ale także stanie się sposobem na znaczne oszczędności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here