Biznes i Finanse

Wprowadzenie do Lockout Tagout i oferty Brady

  • 19 stycznia, 2024
  • 3 min read
Wprowadzenie do Lockout Tagout i oferty Brady

W firmach zajmujących się produkcją wiele maszyn pracuje bez przerwy, a ich operatorzy dbają o realizację celów produkcyjnych w systemach zmianowych. W takich przypadkach niezwykle ważne jest odpowiednie podejście do kwestii związanych z bezpieczeństwem.

Ze względu na ciągłe obłożenie produkcji, często zdarza się, że sprzęt wymaga konserwacji lub serwisu. W takich sytuacjach stosuje się procedurę zwaną Lockout Tagout (LOTO), która ma zapobiegać nieplanowanemu uruchomieniu maszyny lub uwolnieniu zgromadzonej energii. Sprzęt jest wyłączany, blokowany i oznaczany, co eliminuje ryzyko wypadków.

Wypadek z powodu niewłaściwego stosowania LOTO

Niestety, zdarzają się wypadki wynikające z niewłaściwego stosowania procedur LOTO. Niewłaściwe opanowanie niebezpiecznej energii może prowadzić do poważnych urazów pracowników, a nawet śmierci, spowodowanych oparzeniami, zmiażdżeniem, amputacjami lub złamaniami. Dodatkowym problemem jest to, że miejsca pracy mogą zostać obciążone wysokimi karami, jeśli okaże się, że nie przestrzegano standardów OSHA dotyczących Lockout Tagout.

Standard OSHA dla Lockout Tagout

Standard OSHA, „Kontrola Niebezpiecznej Energii (Lockout/Tagout)” określa środki kontroli różnych typów niebezpiecznej energii. Jest to niezwykle ważne dla miejsc pracy i pracowników, ponieważ porządnie zaplanowane i wdrożone systemy Lockout Tagout mogą zapobiegać wypadkom w miejscu pracy, a nawet śmierci.

Jeśli aktualizujesz lub dodajesz nowe maszyny i sprzęt do miejsca pracy, naturalne jest myślenie o przyszłym szkoleniu personelu. Jednak przed tym należy napisać procedury kontroli energii dla sprzętu, określające zakres, autoryzację, zasady i techniki, których pracownicy będą używać. W szczególności należy uwzględnić:

  • Informacje na temat tego, jak stosować procedury?
  • Kroki wyłączania, izolacji, blokowania i zabezpieczania maszyn.
  • Kroki zakładania i usuwania blokad Lockout Tagout.
  • Jak określić odpowiedzialność za urządzenia Lockout Tagout
  • Proces testowania maszyn w celu weryfikacji skuteczności urządzeń blokujących i innych środków kontroli energii.

Popularne produkty wykorzystywane w LOTO to między innymi kłódki bezpieczeństwa, etykiety z napisem „DANGER DO NOT OPERATE”, zróżnicowane zestawy Lockout Tagout, blokady lockout do sprzętu elektrycznego i blokady zaworów.

Polecany dostawca rozwiązań LOTO

W Polsce usługi i asortyment związany z LOTO / Lockout Tagout oferuje zaBlokuj.pl. Firma od lat jest oficjalnym dystrybutorem marki Brady i oferuje klientom największy wybór produktów w atrakcyjnych cenach. W razie potrzeby można tu zlecić przeprowadzenie audytów, przygotowanie instrukcji oraz skonsultować istniejące rozwiązania LOTO. Na wspomnianej stronie można znaleźć wiele przydatnych artykułów i poradników na temat oferty Brady oraz korzyści wynikających ze wdrożenia Lockout / Tagout. Koszty poniesione na tego typu wdrożenia zwracają się tak naprawdę już przy pierwszym unikniętym wypadku, dlatego jest to jedna z najlepszych inwestycji, na jakie w dzisiejszych czasach może zdecydować się firma produkcyjna.