Komputery

Zaawansowane funkcje Excela

  • 10 lutego, 2024
  • 3 min read
Zaawansowane funkcje Excela

Zaawansowane funkcje Excela

Excel jest jednym z najpopularniejszych programów do tworzenia i edycji arkuszy kalkulacyjnych. Jest on niezwykle przydatny w pracy biurowej, ale jego możliwości sięgają znacznie dalej niż tylko podstawowe operacje matematyczne. W tym artykule przedstawimy Ci kilka zaawansowanych funkcji Excela, które pomogą Ci w jeszcze efektywniejszym wykorzystaniu tego programu.

1. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO jest jedną z najważniejszych i najczęściej używanych funkcji w Excelu. Pozwala ona na wyszukiwanie wartości w określonym zakresie danych i zwrócenie odpowiadającej jej wartości z innego zakresu. Dzięki temu możesz szybko odnaleźć potrzebne informacje w dużych zbiorach danych.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy wpisać formułę =WYSZUKAJ.PIONOWO(wartość_szukana; zakres_danych; numer_kolumny; [dokładność]). Pierwszym argumentem jest wartość, którą chcesz wyszukać, następnie podajesz zakres danych, w którym ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie, a jako trzeci argument podajesz numer kolumny, z której ma zostać zwrócona wartość. Opcjonalnie możesz również podać dokładność wyszukiwania, czyli czy Excel ma szukać dokładnej wartości czy też dopasować ją do najbliższej.

2. Funkcja SUMIFS

Funkcja SUMIFS jest bardzo przydatna w przypadku, gdy chcesz zsumować wartości spełniające określone kryteria. Dzięki niej możesz szybko i łatwo wyliczyć sumę danych dla wybranych warunków. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wpisać formułę =SUMIFS(zakres_sumowania; zakres_kryteriów1; kryterium1; [zakres_kryteriów2; kryterium2]; …). Pierwszym argumentem jest zakres danych, który chcesz zsumować, a następnie podajesz kolejne pary zakresów kryteriów i odpowiadających im warunków.

Na przykład, jeśli chcesz policzyć sumę sprzedaży dla danego produktu w danym miesiącu, możesz użyć funkcji SUMIFS, podając jako pierwszy argument zakres kwot sprzedaży, jako drugi argument zakres produktów, a jako trzeci argument nazwę konkretnego produktu. Możesz również dodać kolejne pary zakresów i warunków, aby uwzględnić więcej kryteriów w swoim obliczeniu.

Zaawansowane funkcje Excela – podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy Ci tylko dwie z wielu zaawansowanych funkcji, które oferuje Excel. Dzięki nim możesz jeszcze bardziej zoptymalizować swoją pracę i oszczędzić czas przy wykonywaniu skomplikowanych obliczeń. Pamiętaj, że w Excelu istnieje wiele innych funkcji, które mogą okazać się niezwykle przydatne w Twojej pracy, więc warto poświęcić trochę czasu na ich poznanie.

Pamiętaj również o regularnym aktualizowaniu swoich umiejętności w zakresie obsługi Excela. Program ten jest stale rozwijany i wprowadzane są do niego nowe funkcje, które mogą ułatwić Ci pracę. Warto więc śledzić nowości i korzystać z nich w swojej codziennej pracy.