Roszczenia o naprawdę szkód górniczych. Czy warto dążyć do ugody?

Szkody górnicze są codziennością dla wielu właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których jest lub była prowadzona intensywna działalność wydobywcza. Istniejące przepisy przewidują możliwość wystąpienia z roszczeniami z tego tytułu wobec istniejącej kopalni lub Skarbu Państwa. Oznacza to jednak konieczność rozpoczęcia przez poszkodowanego specjalnej procedury.

Co można zrobić w razie pojawienia się szkód górniczych?

Działalność kopalni wiąże się nieodłącznie z wywieraniem znacznego wpływu na środowisko naturalne, a tym samym powstawaniem szkód górniczych prowadzących do uszkodzeń budynków, zmniejszenia wartości gruntu czy strat w działalności rolniczej wynikających np. z osunięcia się ziemi albo zaburzenia stosunków wodnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek ich naprawienia spoczywa na kopalni eksploatującej złoże lub jej następcy prawnym, a gdy ten już nie istnieje, np. z uwagi na likwidację kopalni, na Skarbie Państwa.

Według istniejących uregulowań postępowanie związane z usuwaniem szkód wymaga przejścia specjalnej procedury, która obejmuje zgłoszenie szkody wraz z żądaniem określonego sposobu jej naprawienia albo wypłacenia stosownego odszkodowania. Kopalnia odpowiedzialna za powstanie szkody przygotowuje zwykle własne propozycje w konkretnej sprawie, po zweryfikowaniu wszystkich okoliczności przedstawiając zakres możliwych działań naprawczych albo kwotę, którą jest skłonna zapłacić. Roszczenie o naprawę szkód górniczych, z którym występuje poszkodowany, może być zaspokojone zarówno na drodze ugody zawartej z kopalnią w wyniku negocjacji, jak i w postępowaniu sądowym, jeśli oferowane kwoty albo procedura naprawy nie są dla pokrzywdzonego satysfakcjonujące.

Plusy i minusy zawarcia ugody

Przystanie na propozycje zgłaszane przez kopalnię lub zgłoszenie własnych w odpowiedzi na otrzymaną ofertę i prowadzenie negocjacji co do formy naprawienia szkód albo kwoty, która ma być wypłacona z tytułu ich powstania, jest najszybszą drogą załatwienia sprawy i zakończenia całej procedury. Niestety nie zawsze kopalnie w pełni uwzględniają roszczenia poszkodowanych, a kwoty, jakie są skłonne wypłacać, odpowiadają nakładom niezbędnym do naprawy budynku czy zrekompensowana strat np. związanych z brakiem możliwości rolniczego użytkowania danego terenu.

W sytuacjach, w których oferty przedstawiane przez kopalnie odbiegają od oczekiwań poszkodowanego, a negocjacje nie przynoszą rezultatów, dobrym sposobem może okazać się wystąpienie na drogę sądową. Najlepszym rozwiązaniem jest wówczas skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w roszczeniach tego typu. Przykładem może być Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Robaszkiewicza „De Iure”, działająca w Siemianowicach Śląskich oraz w Rudzie Śląskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here