Warunki gruntowe a odprowadzanie ścieków

Planując budowę domu jednorodzinnego, trzeba rozważyć wiele kwestii. Jedną z nich jest odprowadzanie ścieków, w sytuacji gdy nie ma dostępu do kanalizacji. Wybór metody usuwania ścieków musi być dobrze przemyślany. Zasadnicze znaczenia mają w tym przypadku warunki gruntowe. Jakie konkretnie czynniki należy wziąć pod uwagę? Czy trudne warunki gruntowe wykluczają budowę oczyszczalni? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w kolejnych akapitach.

Najczęściej wykorzystywane systemy odprowadzania ścieków to: przydomowa oczyszczalnia ścieków, szambo i ekoszambo. Na podstawie badania warunków gruntowych można ocenić, które z rozwiązań będą optymalne w danym przypadku. Bierze się pod uwagę przede wszystkim 2 czynniki: rodzaj gruntu na danym terenie oraz obecność wód gruntowych.

Korzystne warunki gruntowe

Grunty na terenie, na którym planowana jest budowa domu, mogą mieć większa lub mniejszą przepuszczalność. Najbardziej pożądane są te o dużej przepuszczalności. Często są to piaski lub gleby mieszane, z przewagą gleb piaszczystych. Na terenach, na których występują gleby o dużej przepuszczalności, a poziom wód jest niski, można zastosować oczyszczalnie z drenażem rozsączającym (układem podziemnych perforowanych rur drenarskich).

Proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni z drenażem składa się z kilku etapów. W początkowej fazie ścieki są poddawane oczyszczaniu beztlenowemu w osadniku gnilnym. Następnie przepływają przez drenaż rozsączający, gdzie ulegają oczyszczaniu tlenowemu pod wpływem mikroorganizmów. Ścieki poddane tym procesom można w sposób bezpieczny odprowadzić do gruntu.

Trudne warunki gruntowe

Zgodnie z obowiązującym prawem: „Warstwa gruntu przepuszczalnego, musi być grubsza niż 1,5m licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych (Dz. U. Nr. 212 z 2002r poz.1799 § 11)” Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, budowa oczyszczalni może być ryzykowna.

Oczyszczalnie działają bowiem w taki sposób, że zamieniają ścieki na ekologiczną ciecz, która jest podobna do zwykłej wody. W przypadku terenów, na których poziom wód jest wysoki, może skutkować to zalewaniem odbiornika oczyszczonych ścieków, umiejscowionego w gruncie – wyjaśnia specjalista z biura konstrukcyjnego Bogdan Adamczyk ze Szczecina.

Czy trudne warunki gruntowe uniemożliwiają budowę oczyszczalni?

Trudne warunki gruntowe – niska przepuszczalność lub wysoki poziom wód gruntowych, nie wykluczają budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zastosowane rozwiązanie musi być jednak bardzo dobrze przemyślane. W przypadku gruntów o niskiej przepuszczalności często montuje się biologiczne oczyszczalnie ścieków z odprowadzaniem do drenażu w nasypie. Można także rozważyć zastosowanie szamba, ale trzeba pamiętać, że choć jego budowa wymaga mniejszych nakładów finansowych w porównaniu z oczyszczalnią, to jednak koszty eksploatacji będą wyższe.

Metody badania gruntu

W celu zbadania warunków gruntowych i wodnych wykorzystuje się 2 metody. Pierwszą z nich jest wiercenie geologiczne, wykonywane przez geologów lub geotechników. W jego trakcie specjalista przeprowadza badania makroskopowe gruntu i pobiera próbkę, która następnie analizowana jest w laboratorium. Badania laboratoryjne polegają na analizie sitowej próbki oraz wyznaczeniu współczynnika filtracji – prędkości, z jaką woda przepływa przez grunt. Czasem badanie współczynnika filtracji wykonywane jest w terenie – w miejscu, w którym planowana jest budowa studni lub drenażu. Służy temu tak zwany test perkolacyjny.

Oczyszczalnie ścieków – fachowe usługi

Aby podjąć optymalną decyzję w zakresie wyboru oczyszczalni, należy zaufać doświadczonej firmie. Najlepiej skorzystać z usług przedsiębiorstw, które świadczą kompleksowe usługi w zakresie projektowania domów, z uwzględnieniem konstrukcji oczyszczalni ścieków. Bazując na fachowej wiedzy, specjaliści udzielą Ci szczegółowych informacji na temat dostępnych rozwiązań. Pomogą w wyborze systemu, który zapewnia maksymalną efektywność i będzie zgodny z Twoimi preferencjami, a następnie rzetelnie zrealizują projekt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here