Wykorzystanie wag w gospodarce odpadami

Dane na temat masy przyjmowanych odpadów są niezbędne do prawidłowego zarządzania nimi. Informacje te są potrzebne przedsiębiorstwom gospodarowania odpadami m.in. do planowania pracy oraz rozliczeń z klientami; wykorzystywane są także do celów statystycznych, np. monitorowania postępu w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w społeczeństwie.

Systemy ważenia w przedsiębiorstwach gospodarki odpadami

Zagospodarowanie olbrzymich ilości odpadów komunalnych i przemysłowych jest jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Właśnie dlatego we wszystkich krajach rozwiniętych kwestie związane z gospodarowaniem odpadami są regulowane prawnie, a sam sposób postępowania z nimi jest stale monitorowany. Kontrola rodzaju oraz ilości przyjmowanych odpadów jest siłą rzeczy niezbędna w przedsiębiorstwach, które zajmują się ich zbieraniem, transportem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem.

Wykorzystanie systemu ważenia w zakładzie gospodarowania odpadami może służyć różnorakim celom. Po pierwsze pomaga w lokalizacji strumienia powstawania odpadów – wiedząc, skąd pochodzi największa ilość odpadów komunalnych danego rodzaju, przedsiębiorstwo może w bardziej efektywny sposób planować trasy przejazdów w dni odbioru. Po drugie umożliwia rzetelne rozliczanie opłat za świadczone usługi.

Wagi do gospodarki odpadami

Jednym z ciekawszych rozwiązań dla zakładów gospodarowania odpadami są wagi dynamiczne, które dokonują pomiaru masy pojemników w trakcie ich opróżniania. Jest to możliwe dzięki montażowi czujników tensometrycznych na zasypie. Odczyty z wag montowanych na pojazdach są przekazywane automatycznie do komputera pokładowego i firmowego systemu zarządzania danymi.

Dynamiczne systemy ważenia zbiorników są dobrym rozwiązaniem podczas zbiórki odpadów komunalnych, jednak w wielu sytuacjach wciąż przydają się wagi statyczne. Przy odbiorze odpadów przemysłowych w kontenerach sprawdzą się np. statyczne wagi hakowe. Na terenie zakładu przetwórstwa odpadów nie może też zabraknąć wagi samochodowej, umożliwiającej ważenie dostaw od tych wytwórców, którzy nie dysponują własnymi wagami – mówi specjalista z Tamtron Polska.

Szukając wagi do zakładu gospodarowania odpadami, warto od razu rozejrzeć się za renomowanym, doświadczonym dostawcą kompleksowych rozwiązań. Zakup wag do pojazdów, sortowni i linii przetwórstwa wraz z oprogramowaniem od jednego producenta to gwarancja niezawodności całego systemu i bezproblemowej obsługi przedsiębiorstwa przez długie lata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here